B2B (Business – to – Business) İş Modeli Nedir?

Business to business, yani B2B, firmadan firmaya gerçekleştirilen e – ticaret modelidir. Türkiye’de en sık kullanılan e – ticaret modelleri arasında olan B2B, bir firmanın kendi bünyesi altında ya da farklı firmaların birbirleri arasında yaptığı e – ticaret işlemini ifade eder.

B2B e – ticaret iş modelinde, alıcı firmalar ile satıcı firmalar aynı web sitesi üzerinde buluşurlar. B2B web site platformları, satılması istenen ürün ya da hizmetlerin online (çevrimiçi) olarak sunulduğu platformlardır. Bu platformlarda fiyat sunma, teklif alma ve teklif verme gibi işlemler gerçekleştirilmektedir. Ek olarak, alıcı firmalarda satıcı firmaların fiyat ve verdikleri teklifleri değerlendirebilmektedir.

B2B platformlar tek bir sektöre özel olarak belirli kategoriler içerisinde olabilir iken aynı zamanda tüm sektörleri de içerebilmektedir. B2B platformlar, ücretli ve ücretsiz olarak ikiye ayrılmaktadır. Ücretli B2B platformlarında kısmi olarak ücretsiz hizmet ya da ürün sunma alanları bulunur.

B2B (Business – to – Business) İş Modeli Nedir?

Günümüzde dijitalleşmenin hızla gelişmesi ve e – ticaret sektörünün bilinirliğinin artması ile “B2B nedir?” sorusu sektöre girmeyi planlayan pek çok kişi tarafından sorulmaktadır.

Business to business, B2B bir şirketten diğer şirkete gerçekleştirilen ticaret olarak nitelendirilmektedir. B2B iş modeli ile şirketler arası satış ve pazarlama uygulamaları gelişmekte ve bu çerçeve içerisinde faaliyetler yürütülmektedir. Günümüzde pek çok şirket B2B iş modeli ile çalışmalarını sürdürmektedir.

B2B iş modeliile faaliyet gösteren şirketler, temel amaç olarak birbirlerinin sundukları hizmetleri iyileştirmeyi amaçlarlar. Bu nedenle, B2B iş modeli günümüzde pek çok şirket tarafından kullanılması zorunlu olan bir e – ticaret paketidir.

“B2B iş modelini tercih eden firmalar, müşterilerine ürün ya da hizmet değil çözüm satar!”

B2B (Business – to – Business) İş Modeli Neden Önemlidir?

B2B iş modeli, günümüzde bir şirketin diğer şirket ile gerçekleştirdiği ticareti ifade eden iş modelidir. Bu iş modeli için geliştirilen ve dünya genelinde marka haline gelen web siteleri olduğu gibi Türkiye’de de e – ticaret odaklı olarak kurulmuş olan B2B sistemleri bulunmaktadır. Ek olarak, B2B iş modeli alanı Türkiye’de yeni yeni gelişmeye başlamıştır.

Online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilen ticaret denildiği zaman ilk olarak akla gelen e- ticaret türü olan B2C’ye (Business to customer) oranla B2B firmalara daha fazla değer katabilmektedir. Firmadan tüketiciye anlayışını kapsayan B2C iş modeline oranla B2B iş modelinin iletişim türü daha geleneksel ve formaldir. Bu bilgi ile strateji kurgulamak B2B firmanıza artı değer katacaktır.

B2B (Business – to – Business) İş Modeli İçin Tavsiyeler

Günümüzde B2B iş modelini kullanmak isteyen girişimlerin / şirketlerin mutlaka bir e – ticaret alt yapısı olması gerekmektedir. Bu e – ticaret alt yapısının ise ihracata uygun bir alt yapıya sahip olması olmazsa olmaz bir zorunluluktur. Buna ek olarak, B2B iş modelinde en önemli aşama ürün stok ve ürün açıklamalarının net bir şekilde belirtilmesidir. Ürün stokları devamlı bir şekilde güncel tutulmalıdır. Bu sayede, girişim / şirket prestij ve sürdürülebilirlik açısından ön plana çıkacaktır.